ManuaL

aqui la otra pagina con el manual por la okupacion en CastellanO

manual per l'okupacio

  • presentacio del manuel y de l'oficina per l'okupació -> texto corto a escribir nosotr@s

  • glosario

1- Per que okupar?

  • habitatge, activitats socials i especulacion a bcn: -> un texte i el informe ?

  • RaonS per okupar ->texte de la quinzena en defensa dels espais alliberats en 2007 de l'Assamblea d'Okupes de Barcelona

  • una HistoriA de la okupacio en barcelona y alrededores ->texte de la campanya de l'AOB

  • estem per tot ArreU ->texto internationalista de la campaña de l'AOB

  • contra InformacioN -> texto de la pagina web okupesbcn.net?

  • oficina RurbanA d'okupacio -> texto de presentacio de la oficina rurbana

  • XarxaS enllacos ???

2-parte tecnica

- paso PreviO : buscando casa (a traducir al catalan)

- el MomentO de l'okupacion en si (a traducir al catalan)

l' AdvertenciA legal --h

la MochillA de la okupa --s

- despres de la okupacio

unos ConsejoS (en castellano)

presentacio de arquitectes sense fronteres --mandar un mail

montar un sistema de LuZ -h

montar un sistema de AiguA --h

arreglar un TechO --h

3- parte legal

cronologia del ProcesO

caso PenaL --h

caso civil --b

caso administrativo --r